056 21 59 18
Contacteer ons

THEORIE

Theorie C

Een voorwaarde om het rijbewijs C te behalen is dat je houder bent van het rijbewijs B. 

Vooreerst moet je slagen voor het theoretisch examen bestaande uit 3 onderdelen nl; de 100 meerkeuzevragen, de case-study's en de mondelinge proef. Het slagen voor 1 of meerdere onderdelen van de het theoretisch examen blijft 3 jaar geldig.

De voorbereiding op het theorie-examen kan als volgt;

* Opleiding in de rijschool 

Rijschool Erasmus organiseert op geregelde tijdstippen een cursus wegcode. Deze worden steeds aangekondigd in de rubriek "Nieuws". Bij interesse contacteer ons dan informeren we je persoonlijk zodra een nieuwe cursus wordt gepland

 
* Opleiding door zelfstudie

Voorbereiding met 2 handboeken. Kwalitatieve handboeken met internetcode kunnen bij ons aangeschaft worden.

PRAKTIJK

Camion praktrijk
  • Vooraleer de praktijk te kunnen starten moet je in het bezit zijn van het geneeskundig attest. Het onderzoek dient te gebeuren door een arbeidsgeneesheer.
  • Daarna volg je in onze erkende rijschool de praktijklessen. Het praktische examen bestaat eveneens uit 3 onderdelen; de manoeuvres, de praktische test basiskwalificatie vakbekwaamheid en de rit op de openbare weg.
  • De lessen worden gegeven op afspraak en in onderling overleg. Na de praktische lessen ga je met het voertuig en begeleider van onze rijschool naar het examencentrum voor het afleggen van het praktijkexamen.
  • Ons lesvoertuig is uitgerust met automatische versnellingen. De code 78 (automaat) komt niet op het rijbewijs als de kandidaat zijn examen voor het rijbewijs B heeft afgelegd met een voertuig met manuele versnellingen. Ook zijn de lesvoertuigen uitgerust met achteruitrijcamera's, deze camera's mogen gebruikt worden tijdens het examen.
  • Interessante prijs: 1794 Euro, inschrijving, 12 u praktijkles, 2 examenbegeleidingen en 21% btw inbegrepen.
  • Rijschool Erasmus is een erkende opleidingsverstrekker. Zo kan je voor deze opleiding als zelfstandige of bedrijf gebruik maken van de kmo-portefeuille. Via deze weg bekom je van de Vlaamse Overheid een subsidie. Als lid kan je ook subsidies bekomen bij vb. Edu +, Confederatie Bouw, Sociaal Fonds, Vormelec,...

 
voor meer info, prijzen, inschrijving, planning

rijbewijs C klassiek