056 21 59 18
Contacteer ons

Laatste Nieuws

Vormingsmoment begeleiders

De verplichte opleiding voor de begeleider is terug van weggeweest.

Elke begeleider die vermeld staat op een voorlopig rijbewijs M36 of M12 uitgegeven vanaf 1 maart 2024 dient het vormingsmoment te volgen. 

Volgend moment: donderdag 30 mei 2024 in het lokaal van de rijschool. (18:20 - 22:00) Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Bijkomende aandachtspunten:

* Het vormingsmoment moet minstens 5 maand voor het praktijkexamen gevolgd zijn. 

* De termijn van 5 maand is niet verplicht voor begeleiders die op het voorlopig rijbewijs M12 vermeld zijn en voor de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs M36 staan van een kandidaat die ervoor een voorlopig rijbewijs M18 gehad heeft.

* Bij een omwisseling of duplicaat van een voorlopig rijbewijs geldt de aanvangsdatum van het eerste voorlopig rijbewijs. Is die 'begindatum stage'  voor 1 maart 2024 dat is het volgen van het vormingsmoment niet verplicht, is de eerste aanvangsdatum vanaf 1 maart 2024 dan is het volgen van het vormingsmoment wel verplicht.

* De attesten die sinds 2017 werden uitgereikt blijven geldig en zijn enkel in papieren vorm (niet digitaal)

* De attesten van het volgen van het vormingsmoment zijn 10 jaar geldig

* Bij het afleggen van een praktijkexamen dient het attest van de begeleider bekomen tussen 2017 en 2020 voorgelegd te worden in het examencentrum ook als het examen doorgaat met de rijschool. Werd het vormingsmoment gevolgd vanaf voorjaar 2024 dan zal het examencentrum via de online databank nagaan of er een geldig vormingsmoment werd gevolgd.

* De geldige aanwezigheden bij de vormingsmomenten die werden gevolgd vanaf het voorjaar 2024 worden opgeslagen in een online databank en je aanwezigheid wordt vermeld op 'Mijn Burgerprofiel' Er is in dit geval geen papieren attest.

* De prijs is 20 Euro per begeleider

* De oefenperiode (of stage) van 5 maand is voor iedereen die het praktijkexamen aflegt vanaf 1 maart 2024 van toepassing. De afgiftedatum van het voorlopig rijbewijs speelt hier geen rol.

 

 
Cursus theorie rijbewijs B (auto)

De theorielessen gaan door op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telkens 's avonds van 18u00 tot +/- 21u25 bij ons in de rijschool. 

De volgende cursus theorie voor het autorijbewijs start op 3 juni 2024.

De daaropvolgende cursus is voorzien om op 1 juli van start te gaan, ook van maandag tot donderdag op dezelfde uren. Is in de grote vakantiesmiley

Contacteer ons voor meer info. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
Nascholing code 95

Onze de modules (code 95) geven we op zaterdag met een uitzondering voor de module Eco-driving die ook op weekdagen kan worden gevolgd.

Alle modules gaan door in het leslokaal  van rijschool Erasmus, Sint-Jorisstraat 12 te Kortrijk

Onze planning:

ECO-Drinving (thema 1) theorie op donderdag 23 mei van 18:30 tot 21:45, VOLZET

Vooraf inschrijving is noodzakelijk, vraag het inschrijvingsformulier aan via mail naar info@rijschoolerasmus.be.
Cursus theorie rijbewijs C (vrachtwagen):

Regelmatig organiseren we een cursus theorie voor het rijbewijs C met of zonder vakbekwaamheid.

Bij  interesse neem contact op, wij informeren je verder.  Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Ben jij onze nieuwe collega lesgever?

Ben je in het bezit van het brevet II of het stageattest voor Brevet II en je hebt veel goesting om rijles te geven dan willen we graag afspreken voor een babbel.

Ben je nog niet in het bezit van een stageattest of brevet en je hebt interesse, dan kunnen wij de nodige informatie geven en je op weg zetten om die attesten te behalen

We zoeken enthousiaste lesgevers om ons team te versterken. Voltijds of deeltijds.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten.
KMO-portefeuille

Rijschool Erasmus is door de Vlaamse Overheid erkend als opleidingsverstrekker onder nummer DV.O104757.

Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun kmo-portefeuille subsidies aanvragen voor onze theorie en  praktijk opleidingen alsook voor de nascholingen code 95.